Nyelvi szintek 

 
Az alábbiak alapján körülbelül besorolhatod magad, hogy milyen szinten állsz, vagy mi lehet a célod. Online-szintfelmérőnk  segítségével egészen pontos képet kaphatsz jelenlegi tudásodról, úgyhogy ha van kedved töltsdki és mi kiértékeljük neked, természetesen nem kerül semmibe.
Hivatalos szintrendszer: Közös Európai Referenciakeret (CEFR) meghatározza, hogy az egyes szinteken a nyelvtanulónak milyen képességekkel kell rendelkeznie olvasás, írás, beszéd és hallás utáni értés terén.
 
A1 - Minimumszint (128 tanóra) - A tanuló megérti és használja a mindennapi életben szükséges alapvető kifejezéseket. Egyszerű kérdésekre tud tőmondatokban helyesen válaszolni.
A2 - Alapszint (128 tanóra) - A tanuló a mindennapi életben előforduló gyakori témákról (pl. család, munka, vásárlás…) egyszerű nyelvtani szerkezetek helyes használatával tud kommunikálni. A nem összetett utasításokat megérti, ezekre tud reagálni. Saját kéréseit és javaslatait képes tőmondatokban megfogalmazni.
B1 - Küszöbszint (128 tanóra) - A tanuló több témában képes egyszerű, folyamatos szöveget alkotni. Gyakran használt szavak, kifejezések egyszerű nyelvtani szerkezetek segítségével képes kifejezni élményt, állásfoglalást, kívánságot. Olvasott és hallott szövegből képes kiszűrni a fontos információkat.

Ez az alapfokú nyelvvizsga szintje (B1)

B2 - Középszint (128 tanóra) - Beszélgetésekben illetve írott szövegben a tanuló felismeri a gyakorta használt nyelvtani formákat és szókincsbeli fordulatokat. Biztonságosan, összefüggően juttatja gondolatait kifejezésre. A hétköznapi társalgási stratégiákban jártas, az elvontabb és szakmai tartalmú beszélgetésekben illetve szövegfeldolgozásban a lényegi pontokat magabiztosan kiszűri.

 

Ez a középfokú nyelvvizsga szintje (B2)

 

C1 - Haladó (128 tanóra) - A tanuló szándékának megfelelően, választékosan, árnyaltan, spontán módon fogalmaz speciális témákban, helyzetekben is. Képes visszaidézni a hallott és olvasott szövegeket nyelvileg gazdag formában részletekbe menően. A legkisebb árnyalatok közti különbséget is biztonságosan megérti. A célnyelvet magabiztosan használja.
 
Ez a felsőfokú nyelvvizsga szintje (C1)


C2 - Mesterszint (128 tanóra) - Több, mint 8.000 ezer szót használunk választékosan és akár könyveket írunk. Anyanyelvi szinten műveljük a nyelvet.
 

 

Induló tanfolyamaink

A konkrét tanfolyamokat és az árakat az alábbi linkre kattintva tekintheted meg

http://pause.hu/upload/1490713637_gomb_Matyasfold.pnghttp://pause.hu/upload/1490713611_gomb%20Arpad.pnghttp://pause.hu/upload/1490713623_gomb%20Fot.png


Kérdezni szeretnék

Pause Story Book Napi Angol Lecke Ajándékutalvány Céges oktatás