Négy nyelvi alapkészség


A négy nyelvi alapkészség a "beszéd, értés, olvasás, írás". Ugye egyszerű! Fontos, hogy tisztában legyünk vele, mert így tudhatjuk, ha valamelyik alapkészség nekünk nehezen megy, de a másik három jól, nincs semmi gond, csak azt többet kell gyakorolni.

Speaking (beszéd): Sokak szerint a legfontosabb produktív készség és általában igaz is, hogy a tanulók először mondani tanulnak meg nyelvi elemeket s csak később írják le azokat. Az írással ellentétben a beszélt nyelv azonban sokszor nem tud ragaszkodni szigorúan és következetesen a nyelvtani szabályokhoz, mert igénybe veszi a szóbeli kommunikáció más elemeit is az információ minél gyorsabb továbbítása érdekében. Ezt a jelenséget saját nyelvünk használatakor is megfigyelhetjük. Ez az egyik fő oka annak, hogy a nyelvtanulók sokszor nehéznek találják megérteni mit is mond nekik az adott nyelvet anyanyelvként használó beszélgetőpartner. Ez a fő oka annak is, hogy miért is vált a modern nyelvtanításban a beszédkészség következetes fejlesztése minden egyes nyelvóra elengedhetetlen részévé.

 

Listening (értés):  A legtöbb nyelvkönyv és sokszor még a legszínvonalasabb kiadók anyagai is méltatlanul kevés helyet biztosítanak a hallott szövegértést gyakorló és fejlesztő feladatok számára. Ennek az lehet az oka, hogy ezt a készséget tartják a legkönnyebben megszerezhetőnek, de a minőségi nyelvoktatást nyújtani akaró és tudó tanárok és intézmények természetesen tudják, hogy erről szó sincs. Egy nyelvtanulónak hiába van megfelelő szókincse az adott idegen nyelvből ahhoz, hogy bekapcsolódjon egy beszélgetésbe, nem fogja tudni követni azt - és érdemben nem is fog majd hozzászólni a témához - ha nem tudja pontosan megérteni a beszélgetőpartnereit. Ez a szituáció is mutatja, hogy az idegen nyelvi hallás készségének hiánya még akkor is komoly gondot okozhat, ha egyébként valaki jól beszéli az adott nyelvet. 
Reading (olvasás): Az egyik legösszetettebb képesség és nyelvi készség az olvasás és ezzel kapcsolatban a nyelvtanításban elfogadott tény, hogy az idegen nyelven való olvasási jártasságunkat jelentős mértékben befolyásolja az anyanyelvi olvasás képessége. Az idegen nyelvű olvasás tanfolyami és otthoni fejlesztésének vannak intenzív gyakorló és átfogó, széleskörű feladatai. Az előbbi egy rövidebb, pár soros szöveget vagy bekezdést vizsgál és ehhez kapcsolódóan feladatokat oldat meg oly módon, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a hallgató aktív kölcsönhatásban van a szöveggel, gyakorolva az abban megtalált új nyelvi elemeket.
Az átfogó olvasási feladatok fontos részei kell, hogy legyenek bármilyen nyelvi kurzusnak és ezek leggyakrabban az otthoni - megfelelően szintezett és megválasztott - idegen nyelvű könyvek vagy folyóiratok rendszeres olvasását jelentik.

 

Writing (írás): Az idegen nyelven való íráskészség megfelelő megszerzése jó néhány nyelvi oktató szerint a legnehezebben elsajátítható készség és ha átgondoljuk, hogy ténylegesen itt nem csak egy egyszerű kompozíció vagy fogalmazás megírásáról, hanem feladatok, jegyzetek, beszámolók, leírások és levelek megírásáról is szó van, akkor lehet, hogy rejlik ebben is valamennyi igazság. A tanulók oldaláról viszont az látszik, hogy vannak akik több sikert vagy nagyobb élményt kapnak egy levél vagy egy beszámoló megírásakor, mert például szabadabban tudnak gondolkodni és szabadabban tudnak fogalmazni a hosszabb rendelkezésre álló idő miatt. Bárhogy is van, a nyelvoktatónak biztosítani kell, hogy a kiadott feladat szintje és tartalma megfelelő legyen és ha ez sikeres, akkor a hallgatók még jobban fogják élvezni az írásos formák elkészítését, munkáik kielégítőek és pontosan fogalmazottak lesznek.
 
 
 

Nézd meg melyik iskola van hozzád a legközelebb

A konkrét tanfolyamokat és az árakat az alábbi linkre kattintva tekintheted meg

http://pause.hu/upload/1490713637_gomb_Matyasfold.pnghttp://pause.hu/upload/1490713611_gomb%20Arpad.pnghttp://pause.hu/upload/1490713623_gomb%20Fot.png

 

Kérdezni szeretnék

Pause Story Book Napi Angol Lecke Ajándékutalvány Céges oktatás